Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 17 2017

howfaryouwouldgo
15:37
Lgnę do ludzi i im nie otwieram. Nieraz otwieram i żałuję.
— M. Białoszewski
Reposted frompanizwasem panizwasem viawakemeupx wakemeupx
howfaryouwouldgo
15:36

Laurie Halse Anderson "Motylki"

Kiedy byłam prawdziwą dziewczynką z obojgiem rodziców w jednym domu i bez błyskających ostrzy, na śniadanie jadłam musli ze świeżymi truskawkami czytając przy tym książkę opartą o miseczkę z owocami. (...) Nie, nie powinnam. Myśleć o tym. Przypominać sobie. Nie będę zanieczyszczać swojego wnętrza płatkami, babeczkami ani drapiącymi odłamkami tostów. Wczorajszy brud i błędy już mnie opuściły. Jestem w środku błyszcząca i różowa. Pustka jest dobra. Pustka to siła.

June 07 2017

howfaryouwouldgo
10:46
O inteligencji człowieka nie stanowi zasób posiadanych przez niego wiadomości, zwłaszcza wiadomości szkolnych, że nie stanowi o niej także to lub inne uzdolnienie specjalne lub talent (np. artystyczny, muzyczny, techniczny), ale pewna ogólna i stała właściwość umysłu, wyrażająca się w umiejętności tworzenia pojęć i sądów, w umiejętności prawidłowego myślenia, w umiejętności odróżniania rzeczy istotnych od nieistotnych, zdolności należytego porozumiewania się z innymi ludźmi, w pewnej spontaniczności i inicjatywie myślowej, których brak rzuca się w oczy w przypadkach niedorozwoju umysłowego.
— W. Łuniewski
Reposted fromsleepingsickness sleepingsickness viaMezame Mezame
howfaryouwouldgo
10:45
Kochamy nieobecność pewnych cech. Kochamy kogoś po prostu dlatego, że jest kimś innym niż ktoś przedtem.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viaifyouleave ifyouleave
howfaryouwouldgo
10:45
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chce to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viaifyouleave ifyouleave
howfaryouwouldgo
09:28
Są ludzie, którym pozwolimy wracać zawsze.
09:28
howfaryouwouldgo
09:28
7549 8a03 390
always
Reposted fromniee niee viaifyouleave ifyouleave
howfaryouwouldgo
09:28
KRYZYS DWUDZIESTOLATKA: Okres zapaści umysłowej występującej między dwudziestym a trzydziestym rokiem życia, często spowodowany niezdolnością do znalezienia się poza szkołą i innym otoczeniem o ustalonej strukturze i powiązany z uzmysłowieniem sobie samotności jednostki. Często bywa początkiem zainteresowania rytualnym przyjmowaniem substancji farmaceutycznych.
howfaryouwouldgo
09:27
Coraz częściej myślę, że byłoby lepiej gdyby świat nigdy się dla mnie nie zaczął.
— ...
howfaryouwouldgo
09:27
Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się, bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne. 
— Wojciech Kuczok
Reposted frommefir mefir viaifyouleave ifyouleave
howfaryouwouldgo
09:23
4336 022f 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viaIriss Iriss
howfaryouwouldgo
09:23

Dzisiejsze związki polegają na tym, że ludzie zdzierają z siebie ubrania, on dochodzi na jej brzuch albo tyłek, ale nie mogą nawzajem dotykać swoich telefonów. Że żyjemy niby razem, ale jednak osobno.

Czy znam przepis na idealny związek? Nie. Ale wiem, że aby być w dobrym związku z mężczyzną trzeba budować razem z nim historię. Zaś by być w udanym związku z kobietą, trzeba dawać jej emocje.

W każdym związku są kłótnie. Lecz nie chodzi o to, że ludzie się kłócą, bo kłócić się będą zawsze. Chodzi o to, jak się wtedy traktują.

— pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viawakemeupx wakemeupx
howfaryouwouldgo
09:23
Nie jest sensem mojego życia, on nadaje mu wyjątkowy charakter.
— Kochamgo, almostlover 070617
Reposted fromalmostlover almostlover
howfaryouwouldgo
09:22
Czy jest jakąkolwiek sztuką być odważnym, jeżeli nie odczuwa się lęku?
— Pamiętniki Tatusia Muminka- Tove Jansson

June 01 2017

howfaryouwouldgo
19:53
howfaryouwouldgo
19:53
5592 4b7e 390
19:53
1260 5e22 390
Reposted fromsquishi squishi viakostkaczekolady kostkaczekolady
howfaryouwouldgo
19:53
0655 a9bc 390
Reposted fromblondosoniczny blondosoniczny viacorazon corazon
howfaryouwouldgo
19:53
- Co to jest nadzieja? - Nadzieja...nadzieja jest wtedy, gdy szukasz bursztynu w piaskownicy. - Ale w piaskownicy nie ma bursztynów. - No właśnie. Ale mimo wszystko wciąż uparcie szukasz, choć wiesz, że szansa aby jakikolwiek znaleźć jest minimalna.
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viacorazon corazon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl