Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 01 2017

howfaryouwouldgo
19:46

Ja mam kryzys permanentny. Jestem typem depresyjnym, trudno jest mi się cieszyć z czegokolwiek, widzę świat w ciemnych barwach. Jest fajnie, bo pijemy herbatę, gadamy, jest ładna pogoda, ale mam w sobie czarną dziurę, która cały czas promieniuje. Jak każdy zneurotyzowany typ przeżywam momenty euforii. Im większa euforia, tym potem większy dół. Taka sinusoida, bez równowagi.
— Więckiewicz
Reposted fromczarnaowca czarnaowca viabylejaka bylejaka
19:46
7548 4155 390
Reposted fromwekissthestars wekissthestars viaskrzacik skrzacik
howfaryouwouldgo
19:45
Bywam nieznośna. Nigdy pierwsza nie wyciągam ręki do zgody. Widzę w sobie winę, ale potrafię przyznać się do tego dopiero post factum, kiedy już zostanę przeproszona za moje własne złe zachowanie. Wiem, że to dziwnie brzmi, ale tak jest. Przeżywam zwykle wszystko w skrytości ducha, chowam w sobie emocje.
howfaryouwouldgo
19:45

Wiem tylko, że jednego dnia czuję się dobrze, życie jest słodkie i niczego mi nie potrzeba, a następnego rwę się do ucieczki, nie mogę znaleźć dla siebie miejsca i znowu się pogrążam.

— Paula Hawkins
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viazzuuoo zzuuoo
19:39
4871 6d3f 390

unabashedlyhauntednight:

She was sleeping like this! So cute 😍😭

March 27 2017

howfaryouwouldgo
18:23
howfaryouwouldgo
18:23
howfaryouwouldgo
18:23
3413 7788 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacorazon corazon
howfaryouwouldgo
18:16
- Po kim masz takie piękne oczy? - Po przepłakanych nocach.
Reposted fromspokodama spokodama viayourheartbeat yourheartbeat
howfaryouwouldgo
18:16
3461 5e9b 390
Reposted fromsnowlake snowlake viayourheartbeat yourheartbeat

March 26 2017

howfaryouwouldgo
15:54
0105 c900 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viajointskurwysyn jointskurwysyn

March 19 2017

howfaryouwouldgo
21:20
Doświadczeniem nie jest to, co się człowiekowi przytrafia, lecz to, co on z tym robi. 
— Aldous Huxley
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
howfaryouwouldgo
21:20
7027 539d 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaskrzacik skrzacik
howfaryouwouldgo
21:01
howfaryouwouldgo
21:01
Boimy się powiedzieć za dużo lub źle. Prawda jest taka, że jedyne, co możesz powiedzieć źle, to nie powiedzieć nic.
— Grey's anatomy
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
howfaryouwouldgo
21:01
2261 514c 390
Reposted fromcalifornia-love california-love vialissie lissie
howfaryouwouldgo
21:00
2558 376b 390
Naukowo. 
Reposted fromi-ann i-ann vialissie lissie
howfaryouwouldgo
20:54
Nie spełnisz swoich marzeń i planów, będziesz żyć poprawnie, nudno i przeciętnie jak miliony innych ludzi na świecie. Będziesz codziennie rano chodzić do pracy, która będzie w porządku, wracać do domu, robić obiad, sprzątać, zajmować się dziećmi - i to wszystko będzie poprawne i standardowe. Będziesz jeździć na wakacje. Dzieci się wyprowadzą, twój partner zestarzeje się i utyje, przejdziesz na emeryturę i będziesz powtarzać: zawsze chciałem/chciałam zobaczyć Bombaj. Zawsze chciałem/chciałam nagrać płytę, zobaczyć wschód słońca w Nowej Zelandii, jechać ferrari po bulwarze Zachodzącego Słońca, kochać. Nienawidzić, krzyczeć. Ale tego nie zrobiłem. Bo nie było pieniędzy, czasu, ochoty, możliwości. Bo się bałam/bałem. Straszne prawda?
— Piotr C. "Brud"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacorazon corazon
howfaryouwouldgo
20:53
Boimy się powiedzieć za dużo lub źle. Prawda jest taka, że jedyne, co możesz powiedzieć źle, to nie powiedzieć nic.
— Grey's anatomy
Reposted frompensieve pensieve viacorazon corazon
howfaryouwouldgo
20:51
Brakuje nam słów, ponieważ ich pula jest tak ogromna i mamy tak wiele do stracenia. Boimy się powidzieć za dużo lub źle. Prawda jest taka, że jedyne co możemy powiedzieć źle, to nie powiedzieć nic. 
— Grey's Anatomy 13x16
Reposted frommyslodsiewnia myslodsiewnia viapouler pouler
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl