Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 07 2017

howfaryouwouldgo
09:28
7549 8a03 390
always
Reposted fromniee niee viaifyouleave ifyouleave
howfaryouwouldgo
09:28
KRYZYS DWUDZIESTOLATKA: Okres zapaści umysłowej występującej między dwudziestym a trzydziestym rokiem życia, często spowodowany niezdolnością do znalezienia się poza szkołą i innym otoczeniem o ustalonej strukturze i powiązany z uzmysłowieniem sobie samotności jednostki. Często bywa początkiem zainteresowania rytualnym przyjmowaniem substancji farmaceutycznych.
howfaryouwouldgo
09:27
Coraz częściej myślę, że byłoby lepiej gdyby świat nigdy się dla mnie nie zaczął.
— ...
howfaryouwouldgo
09:27
Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się, bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne. 
— Wojciech Kuczok
Reposted frommefir mefir viaifyouleave ifyouleave
howfaryouwouldgo
09:23
4336 022f 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viaIriss Iriss
howfaryouwouldgo
09:23

Dzisiejsze związki polegają na tym, że ludzie zdzierają z siebie ubrania, on dochodzi na jej brzuch albo tyłek, ale nie mogą nawzajem dotykać swoich telefonów. Że żyjemy niby razem, ale jednak osobno.

Czy znam przepis na idealny związek? Nie. Ale wiem, że aby być w dobrym związku z mężczyzną trzeba budować razem z nim historię. Zaś by być w udanym związku z kobietą, trzeba dawać jej emocje.

W każdym związku są kłótnie. Lecz nie chodzi o to, że ludzie się kłócą, bo kłócić się będą zawsze. Chodzi o to, jak się wtedy traktują.

— pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viaoutoflove outoflove
howfaryouwouldgo
09:23
Nie jest sensem mojego życia, on nadaje mu wyjątkowy charakter.
— Kochamgo, almostlover 070617
Reposted fromalmostlover almostlover
howfaryouwouldgo
09:22
Czy jest jakąkolwiek sztuką być odważnym, jeżeli nie odczuwa się lęku?
— Pamiętniki Tatusia Muminka- Tove Jansson

June 01 2017

howfaryouwouldgo
19:53
howfaryouwouldgo
19:53
5592 4b7e 390
19:53
1260 5e22 390
Reposted fromsquishi squishi viakostkaczekolady kostkaczekolady
howfaryouwouldgo
19:53
0655 a9bc 390
Reposted fromblondosoniczny blondosoniczny viacorazon corazon
howfaryouwouldgo
19:53
- Co to jest nadzieja? - Nadzieja...nadzieja jest wtedy, gdy szukasz bursztynu w piaskownicy. - Ale w piaskownicy nie ma bursztynów. - No właśnie. Ale mimo wszystko wciąż uparcie szukasz, choć wiesz, że szansa aby jakikolwiek znaleźć jest minimalna.
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viacorazon corazon
howfaryouwouldgo
19:47
6369 4d58 390
howfaryouwouldgo
19:46
3189 641b 390
Reposted fromoutline outline viabylejaka bylejaka
howfaryouwouldgo
19:46

Ja mam kryzys permanentny. Jestem typem depresyjnym, trudno jest mi się cieszyć z czegokolwiek, widzę świat w ciemnych barwach. Jest fajnie, bo pijemy herbatę, gadamy, jest ładna pogoda, ale mam w sobie czarną dziurę, która cały czas promieniuje. Jak każdy zneurotyzowany typ przeżywam momenty euforii. Im większa euforia, tym potem większy dół. Taka sinusoida, bez równowagi.
— Więckiewicz
Reposted fromczarnaowca czarnaowca viabylejaka bylejaka
19:46
7548 4155 390
Reposted fromwekissthestars wekissthestars viaskrzacik skrzacik
howfaryouwouldgo
19:45
Bywam nieznośna. Nigdy pierwsza nie wyciągam ręki do zgody. Widzę w sobie winę, ale potrafię przyznać się do tego dopiero post factum, kiedy już zostanę przeproszona za moje własne złe zachowanie. Wiem, że to dziwnie brzmi, ale tak jest. Przeżywam zwykle wszystko w skrytości ducha, chowam w sobie emocje.
howfaryouwouldgo
19:45

Wiem tylko, że jednego dnia czuję się dobrze, życie jest słodkie i niczego mi nie potrzeba, a następnego rwę się do ucieczki, nie mogę znaleźć dla siebie miejsca i znowu się pogrążam.

— Paula Hawkins
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viazzuuoo zzuuoo
19:39
4871 6d3f 390

unabashedlyhauntednight:

She was sleeping like this! So cute 😍😭

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl