Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 07 2017

howfaryouwouldgo
09:23
Nie jest sensem mojego życia, on nadaje mu wyjątkowy charakter.
— Kochamgo, almostlover 070617
Reposted fromalmostlover almostlover
howfaryouwouldgo
09:22
Czy jest jakąkolwiek sztuką być odważnym, jeżeli nie odczuwa się lęku?
— Pamiętniki Tatusia Muminka- Tove Jansson

June 01 2017

howfaryouwouldgo
19:53
howfaryouwouldgo
19:53
5592 4b7e 390
19:53
1260 5e22 390
Reposted fromsquishi squishi viakostkaczekolady kostkaczekolady
howfaryouwouldgo
19:53
0655 a9bc 390
Reposted fromblondosoniczny blondosoniczny viacorazon corazon
howfaryouwouldgo
19:53
- Co to jest nadzieja? - Nadzieja...nadzieja jest wtedy, gdy szukasz bursztynu w piaskownicy. - Ale w piaskownicy nie ma bursztynów. - No właśnie. Ale mimo wszystko wciąż uparcie szukasz, choć wiesz, że szansa aby jakikolwiek znaleźć jest minimalna.
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viacorazon corazon
howfaryouwouldgo
19:47
6369 4d58 390
howfaryouwouldgo
19:46
3189 641b 390
Reposted fromoutline outline viabylejaka bylejaka
howfaryouwouldgo
19:46

Ja mam kryzys permanentny. Jestem typem depresyjnym, trudno jest mi się cieszyć z czegokolwiek, widzę świat w ciemnych barwach. Jest fajnie, bo pijemy herbatę, gadamy, jest ładna pogoda, ale mam w sobie czarną dziurę, która cały czas promieniuje. Jak każdy zneurotyzowany typ przeżywam momenty euforii. Im większa euforia, tym potem większy dół. Taka sinusoida, bez równowagi.
— Więckiewicz
Reposted fromczarnaowca czarnaowca viabylejaka bylejaka
19:46
7548 4155 390
Reposted fromwekissthestars wekissthestars viaskrzacik skrzacik
howfaryouwouldgo
19:45
Bywam nieznośna. Nigdy pierwsza nie wyciągam ręki do zgody. Widzę w sobie winę, ale potrafię przyznać się do tego dopiero post factum, kiedy już zostanę przeproszona za moje własne złe zachowanie. Wiem, że to dziwnie brzmi, ale tak jest. Przeżywam zwykle wszystko w skrytości ducha, chowam w sobie emocje.
howfaryouwouldgo
19:45

Wiem tylko, że jednego dnia czuję się dobrze, życie jest słodkie i niczego mi nie potrzeba, a następnego rwę się do ucieczki, nie mogę znaleźć dla siebie miejsca i znowu się pogrążam.

— Paula Hawkins
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viazzuuoo zzuuoo
19:39
4871 6d3f 390

unabashedlyhauntednight:

She was sleeping like this! So cute 😍😭

March 27 2017

howfaryouwouldgo
18:23
howfaryouwouldgo
18:23
howfaryouwouldgo
18:23
3413 7788 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacorazon corazon
howfaryouwouldgo
18:16
- Po kim masz takie piękne oczy? - Po przepłakanych nocach.
Reposted fromspokodama spokodama viayourheartbeat yourheartbeat
howfaryouwouldgo
18:16
3461 5e9b 390
Reposted fromsnowlake snowlake viayourheartbeat yourheartbeat

March 26 2017

howfaryouwouldgo
15:54
0105 c900 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl