Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 15 2017

howfaryouwouldgo
15:49
Czasami ludzie się nie odzywają dlatego, że nie mają nic do powiedzenia, a czasem dlatego, że mają aż nazbyt wiele.
— Dan Wells

March 13 2017

howfaryouwouldgo
15:10

Gdyby człowiek wiedział, że się wyjebie, to by sobie usiadł.

Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viajustfeel justfeel
howfaryouwouldgo
14:47
Ja wiem, jak mnie kochasz. Widze to, wystarczy, że widze Cię gdziekolwiek i widze Twój wzrok .Nie musisz mi mówić, ze mnie kochasz, bo ja to wszystko wiem.
— dlaczego on to powiedział ?
Reposted fromyoursunrise yoursunrise vialeniwieec leniwieec
howfaryouwouldgo
14:47
Przyzwyczajenie to zadziwiająca rzecz. Wystarczy, żeby zabrakło jednego elementu, i człowiek się czuje, jakby kawałek świata go porzucił.
— Haruki Murakami
howfaryouwouldgo
14:47
jeśli znasz adres mojego soupa to albo nic dla mnie nie znaczysz, albo ufam ci jak pojebana.
— true story
Reposted frommemequeen memequeen vialeniwieec leniwieec

July 10 2015

howfaryouwouldgo
12:03

Jesteśmy niewolnikami w białych koszulach. Reklamy zmuszają nas do pogoni za samochodami i ciuchami. Wykonujemy prace, których nienawidzimy, aby kupić niepotrzebne nam gówno.

Jesteśmy średnimi dziećmi historii. Nie mamy celu ani miejsca. Nie mamy wielkiej wojny, wielkiej depresji. Naszą wielką wojną jest wojna duchowa. Naszą wielką depresją jest życie.

Zostaliśmy wychowani w duchu telewizji, wierząc, że pewnego dnia będziemy milionerami, bogami ekranu. Ale tak się nie stanie. Powoli to sobie uświadamiamy. I jesteśmy bardzo, bardzo wkurzeni.

— Tyler Durden
Reposted byaagaatttaa aagaatttaa

July 08 2015

howfaryouwouldgo
20:20
Linda szczerze wierzy w to, że szczęśliwi w miłości, spełnieni w życiu i usatysfakcjonowani związkiem w każdej jego sferze, nie zdradzają. Skok w bok zawsze jest świadectwem rysy na idealnej miłości, choćby tej najdrobniejszej. To nie znaczy, że Linda namawia kobiety do tego, żeby czuły się współodpowiedzialne za zdradę. Jeśli nie chcesz rozumieć, dlaczego to zrobił, nie musisz. Jeśli nie chcesz wybaczyć, nie masz obowiązku. Jeśli nie chcesz wysłuchiwać jego przeprosin, pobądź chwilę sama. Gdy zdecydujesz się odejść, pamiętaj, że zawsze pozostanie w tobie poczucie niedomknięcia, niedokończenia, niezapisania historii do końca. Bo zdradzane kobiety rzadko czują się jakby dobrnęły do napisów końcowych melodramatu.
http://foch.pl/foch/1,134206,18320122,bic-czy-pic-czyli-co-ma-poczac-zdradzona-kobieta.html

July 07 2015

howfaryouwouldgo
20:59
To właśnie robią ludzie w tym chaotycznym świecie(…): odchodzą, kiedy chcą. Znikają, wracają, potem znowu znikają. A ty zostajesz z tym sam i musisz się jakoś pozbierać.
— Lauren Oliver
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawhiskyinthejar whiskyinthejar

July 03 2015

howfaryouwouldgo
15:56
7950 01a2 390
The Longest Ride (2015)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
howfaryouwouldgo
15:55
Umarłem przez ciebie,
Chociaż właśnie dla ciebie tak pragnąłem żyć.
— Jan Brzechwa
howfaryouwouldgo
15:55
Chciałabym wystarczyć Ci na całe życie. Żeby cały świat nam zazdrościł, że mamy właśnie siebie.
— malutkizaczarowanyświat
howfaryouwouldgo
15:54
7021 8570 390
Good Will Hunting  (1997)
howfaryouwouldgo
15:53
8576 ae4e 390
Reposted fromfungi fungi viamadamebutterfly madamebutterfly
howfaryouwouldgo
15:53
howfaryouwouldgo
15:53
howfaryouwouldgo
15:52
7352 b3e2 390
howfaryouwouldgo
15:52
9681 7c68 390
howfaryouwouldgo
15:51
9090 2ae5 390
Toruń
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viaxzuzakx xzuzakx
howfaryouwouldgo
15:51
Reposted frommartynienia martynienia viaxzuzakx xzuzakx

June 15 2015

20:20
2571 8eed 390
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viawerterowska werterowska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl