Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2015

howfaryouwouldgo
20:14
1521 9b30 390
Reposted fromModeleczka Modeleczka viawerterowska werterowska
20:12
0062 bc1f 390

La belle personne

howfaryouwouldgo
20:12
Na zawsze już będę nosił te ranę, z którą można żyć, ale która jest tak głęboka, że nigdy się nie zabliźni i po wielu latach będzie bolała tak samo, jak pierwszego dnia.
— Vincent van Gogh, Listy do brata
20:11
5869 d48c 390
Reposted fromfakinszit fakinszit viawrazliwa wrazliwa

June 10 2015

howfaryouwouldgo
19:37
Są miejsca, do których nie powinno się wracać.
Są ludzie, o których nie powinno się już myśleć.
Reposted fromemerencja emerencja viabomdia bomdia
howfaryouwouldgo
19:36
Mój Boże, gdzie muszę pójść, żeby uwolnić się od siebie?
— Wurtzel Elizabeth - Kraina Prozaca
Reposted fromiamlosingmyselfff iamlosingmyselfff viamefir mefir
howfaryouwouldgo
19:30
Czasem zbyt mocno wierzymy, że ludzie są inni, że ktoś wróci, zrozumie czy przeprosi. To nie życie nas przeraża, ale czekanie na coś, co może nigdy nie przyjść.
howfaryouwouldgo
19:30
Potem znów siedzę na łóżku i przelatuje prze mnie wiele uczuć, które nie całkiem pojmuję. Potem zabraniam sobie myślenia. Istnieją pytania bez odpowiedzi.
— bukowski.
Reposted fromrol rol viawerterowska werterowska
howfaryouwouldgo
19:29
Są tak wielkie uczucia które nie mogą się skończyć obojętnością. Zamieniamy miłość na nienawiść. Czasami trzeba wybrać mniejsze zło. 
— dachila
Reposted fromnezavisan nezavisan viawerterowska werterowska
howfaryouwouldgo
19:29
Chcę tej sierpniowej beztroski i Ciebie przy boku
— dajcie szybciej wakacje
howfaryouwouldgo
19:29
Moje podkrążone oczy zdradzają słabości
Gdy w środku nocy budzi sen o przeszłości
— Luxtorpeda, Tu i teraz
Reposted frombarock barock viawerterowska werterowska
howfaryouwouldgo
19:29
Wiesz, to nie jest tak, że próbuję gdzieś uciec
A nawet jeśli, to możesz być pewna, że wrócę
— małpa
Reposted fromcytaty cytaty viawerterowska werterowska
howfaryouwouldgo
19:28
Smutek przygniatał, obciążał kończyny, wpychał kawałki szkła do płuc, tak że nawet oddychanie było męczarnią.
— Harlan Coben
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawerterowska werterowska
howfaryouwouldgo
19:28
Czego się boję? Boję się stracić ludzi, których kocham. Boję się, że kolejny raz mi się to przydarzy. Boję się samotności. Boję się kiedyś obudzić i zdać sobie sprawę z tego, że nikogo już przy mnie nie ma.
Reposted fromhole-love hole-love viawerterowska werterowska
howfaryouwouldgo
19:27
Najlepsza przyjaźń, to ta, w której nie jest zdefiniowane, które jest większym debilem.
Reposted fromClary Clary viawhiskyinthejar whiskyinthejar
howfaryouwouldgo
19:27
Przerażająca sprawa w byciu z kimś to to, że albo weźmiecie ślub, albo się rozstaniecie.
— o Boże
19:27
howfaryouwouldgo
19:26
9580 a19c 390
martystka
howfaryouwouldgo
19:26
howfaryouwouldgo
19:14
To nie jest tak, że dzisiaj chcesz, jutro masz.
— Eldo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl